تبلیغات
یوسف گمگشته - فایده ها واثرات امتحانات خداوند

یوسف گمگشته

عاشقان و منتظران حضرت قائم(عج)

فایده ها واثرات امتحانات خداوند

پرورش روح واستقامت وپایداری

بلاها وحوادث ناگوار، روح مقاومت وپایداری رادر انسان زنده می کنند. امیرمؤمنان علی علیه السلام درنامه ی 45 نهج البلاغه می فرمایند: " درخت بیابانی چوبش سخت ترو درختان کنارجویبار پوستشان نازکتر است. درختانی که با باران سیراب میشوند، آتش چوبشان شعله ور تر و پردوام تراست."

آگاهی وتنبّه

یکی ازآثار امتحانات الهی آگاهیست...

رفاه دائمی وغرق شدن در مواهب وخوشی های زندگی، مایه ی غرور وسبب غفلت از ارزشهای اخلاقی است. زندگی آرام وفارق ازهرنوع فراز ونشیب وخالی از طوفان وحوادث تکان دهنده، خواب آوراست؛ درحالی که حوادث ناخوشایند وناگوار، موجب کاهش غرور و بیداری ازغفلت و پیدایش نقطه ی عطفی در زندگی افراد میگردد. قرآن کریم از یک طرف میفرماید: "ان الانسان لیطغی ان راه استغنی" انسان وقتی خود رابی نیاز ببیند طغیان می ورزد! (علق6-7) واز سوی دیگر گرفتاری ها وبلاهارا باعث بیداری او معرفی میکند ومی فرماید:"وما ارسلنا فی قریۀٍ من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون" هیچ پیامبری رابه نقطه ای نفرستادیم مگر اینکه مردم آنجا را با فقر وسختی مواجه ساختیم تا تضرع کنند! (اعراف94)

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: هرگاه خداوند خیر بنده ای رابخواهد، اگرآن بنده گناهی کند به دنبال آن برایش گرفتاری پیش می آید واستغفار رابه یادش می آورد. (میزان الحکمه ص81 روایت898)

پاکسازی گناهان

یکی ازفواید امتحانات وابتلائات خداوند اینست که درمقابل این بلاها بارمصیبت ها کم شده وگناهان چون برگ پاییزی خواهند ریخت.

خلیفه ی بلافصل رسول خدا، علی علیه السلام دراین مقام میفرمایند: سپاس خدایی راکه پاک کردن گناهان شیعیان مارا دردنیا بوسیله ی رنج ومحنت آن ها قرار داد؛ تابدین وسیله طاعاتشان سالم بماند وبرانجام کارنیک، استحقاق ثواب یابند.

رسیدن به نعمت

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: هیچ بلا وگرفتاری نیست مگرآنکه برای خداوند درآن نعمتی است که برآن بلا احاطه نموده است.

ترفیع درجه ورسیدن به مقامات بالاتر

گاهی حوادث تلخ زندگی، پلی میشه برای دست یافتن به درجات عالی تر، حتما شنیدید که میگن:

هرکه دراین بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند!

گرفتاری ها،رنج ها وسختی های انبیا، ائمه ی اطهار، وبزرگان از این طریق قابل توجیهء. اینجاس که میگن: البلاء للولاء! بلا برای دوستی ست.

طبقه بندی: خدای رحمان،
[ 1391/10/30 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ سرباز امام زمان(عج) ] [ امتحان خداوند() ]

نمایش نظرات 1 تا 30
صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار